ÖVERSIKT:

  1. Ägarinformation
  2. Vad är cookies?
  3. Så raderar eller blockerar du cookies
  4. Syftet med cookies på vår hemsida
  5. Google Analytics
  6. Användning av personuppgifter

1. ÄGARINFORMATION

H.C. Petersen & Co.'s Eftf. A/S
Ansager Landevej 11
DK-7200 Grindsted
Tel: +45 76 73 11 33

2. VAD ÄR COOKIES?

En cookie är en liten textfil som sparas på din dator eller motsvarande för att kunna känna igen den. Ingen personlig information sparas i våra cookies och de kan inte innehålla virus.

3. SÅ RADERAR ELLER BLOCKERAR DU COOKIES

http://minecookies.org/cookiehandtering

4. SYFTET MED COOKIES PÅ VÅR HEMSIDA:

    Teknisk funktionalitet, så att vi kan komma ihåg dina inställningar.
    Trafikmätning, så att vi vet hur många som besöker vår webbplats och kan dokumentera detta till annonsörer.

Webbplatsen använder cookies från följande tredje parter som har tillgång till aktuella cookies:

5. GOOGLE ANALYTICS

Webbplatsen använder cookies från Google Analytics för att mäta trafiken på webbplatsen.
Du kan välja bort cookies från Google Analytics här:http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

6. ANVÄNDNING AV PERSONUPPGIFTER

Vi samlar bara in personuppgifter för att ge dig en bra användarupplevelse online. Informationen är helt privat och delas inte med tredje part.

Kontakt angående personuppgifter
Om du vill få tillgång till de uppgifter om dig som finns registrerade hos oss ska du kontakta oss via e-post eller telefon (se ovan). Om felaktiga uppgifter har registrerats, eller om du har andra invändningar, kan du kontakta oss på adressen eller telefonnumret ovan. Du kan få insyn i vilka uppgifter om dig som finns registrerade och du kan invända mot en registrering enligt reglerna i den danska personuppgiftslagen.

Skydd av personuppgifter
Enligt personuppgiftslagen ska dina personuppgifter förvaras säkert och konfidentiellt.

Prenumerera på nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om våra produkter och aktiviteter

Registrera dig här

Hitta din återförsäljare

Sök återförsäljare i hela Sverige

Sök lokalt